AP TOP-25

1. Alabama(59) 8-0
2. Georgia(2) 8-0
3. Ohio State 7-1
4. Wisconsin 8-0
5. Notre Dame 7-1
6. Clemson 7-1
7. Penn State 7-1
8. Oklahoma 7-1
9. Miami 7-0
10. TCU 7-1


COACHES POLL

1. Alabama(65) 8-0
2. Georgia 8-0
3. Ohio State 7-1
4. Wisconsin 8-0
5. Clemson 7-1
6. Miami 7-0
7. Penn State 7-1
8. Notre Dame 7-1
9. Oklahoma 7-1
10. Oklahoma State 7-1